Sivuston linkittäminen on sallittua vain index-sivulle.

Tämän sivuston kuvia ei ole lupa kopioida tai linkittää erotettuna asiayhteydestään. Muista tekijänoikeussäännökset ja -suositukset linkittämisestä. Epäselvissä tapauksissa ota ensin yhteyttä tekijänoikeuden haltijaan.

Tekijänoikeuslaki
49a§ (24.3.1995/446) Valokuvaajalla on yksinomainen oikeus määrätä valokuvasta, muuttamattomana tai muutettuna:
1) valmistamalla siitä kappaleita: sekä
2) näytämällä sitä julkisesti.
Oikeus valokuvaan on voimassa, kunnes 50 vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin.

Rikoslaki
49 luku 1§ (21.8.1995/1010) Tekijänoikeusrikos. Joka ansiotarkoituksessa tekijänoikeuslain (404/61) säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa toisen oikeutta
7) valokuvaan
on tuomittava tekijänoikeusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enentään kahdeksi vuodeksi.

Tekijänoikeuslaki
56a§ Joka
1) tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo tässä laissa tekijänoikeuden suojaksi annettua säännöstä - -

- - on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 1§:ssä tarkoitettuna tekijänoikeusrikoksena, tekijänoikeusrikkomuksesta sakkoon (21.8.1995/1024).

 
 

 


 
 
       


Etusivu | Ajankohtaista | Historia | Kilpailut
Suku | Linkit | Yhteystiedot | Vieraskirja
© Laura Leppäkorpi